Kundservice
Sverige | SEK kr

to 24 maj 2018

OBS Nedanstående sekretesspolicy kommer att träda i kraft 25 maj, 2018.

Hong Kong FuJinAn Trading Co., Limited's (registreringsnummer: 3008938) ("Lilysilk", "vi", "oss") webbplats och relaterade tjänster görs tillgängliga för dig i enlighet med följande sekretesspolicy och alla andra regler som publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du läser dessa villkor noga innan du gör en beställning. Genom att använda vår webbplats signerar du ditt samtycke till att vara bunden av dessa villkor.Lilysilk bryr sig om din personliga integritet. Av denna orsak hämtar och använder vi personuppgifter uteslutande när det behövs för att vi ska kunna leverera produkter, tjänster, webbplatser och mobila applikationer av världsklass till dig (i ett namn, våra ”Tjänster”). Dina personuppgifter innehåller bl.a. följande information:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Födelsedatum
 • E-postadress
 • Övriga hämtade uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera dig .

Vår sekretesspolicy är till för att beskriva för dig hur och vilken information vi samlar in, och hur och varför dina personuppgifter används. Den beskriver även de möjligheter vi erbjuder för att du ska kunna få åtkomst till, uppdatera eller på annat sätt få kontroll över dina personuppgifter vi hanterar.

Om du någon gång har frågor angående våra tillämpningar eller om några av dina rättigheter beskrivna nedan, kan du nå vårt uppgiftsskyddsombud och vårt specialiserade team som ger support till detta kontor via support@lilysilk.zendesk.com. Denna inkorg övervakas aktivt och hanteras på ett sätt som garanterar dig en trygg och pålitlig användarupplevelse.

Vilken information hämtar vi?

Vi hämtar information för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse när du använder våra tjänster. Mycket av det du förmodligen betraktar som personliga uppgifter hämtas direkt från dig när du:

(1) skapa ett konto eller köpa någon av våra tjänster (t.ex. faktureringsinformation, inklusive namn, adress, kreditkortsnummer, ID-handling);

(2) begär hjälp av vårt prisvinnande kundsupportteam (t.ex. telefonnummer)

(3) fyll i kontaktformulär eller beställ nyhetsbrev eller annan information från oss (t.ex. email); eller

(4) delta i tävlingar och enkäter, söka ett jobb, eller i övrigt delta i aktiviteter vi lanserar som kan kräva information om dig.

För att säkerställa nödvändig och optimal service när vi levererar våra tjänster till dig hämtar vi även extra information. Dessa hämtningsmetoder är kanske inte självklara för dig. Därför vill vi nedan belysa och förklara lite extra vad dessa kan innebära (eftersom de varierar emellanåt) och hur de fungerar:

I anslutning till ditt användande av våra tjänster hämtas kontospecifik information såsom kontonummer, köp, när varor uppdateras eller utgår, informationssökningar, kundtjänstförfrågningar och anteckningar eller detaljer angående dina frågor och våra svar på dem.

Cookies och liknande teknologier på våra webbplatser och mobila appar hjälper oss att spåra ditt surfande, länkar du klickar på, varor du köper, din typ av enhet, samt att inhämta diverse information och analyser om hur du använder dig av och interagerar med våra tjänster. Detta ger oss möjlighet att förse dig med mer relevanta produkterbjudanden, en bättre upplevelse på våra webbplatser och mobila appar, och att samla in, analysera och förbättra kvaliteten på våra tjänster. Vi kan även spåra dina platsdata (IP-adress) så att vi kan personanpassa våra tjänster.

Information om tjänsteanvändning som hämtas automatiskt när du använder och interagerar med våra tjänster, inklusive metadata, loggfiler, ID-nummer på cookies och enheter samt platsdata. Denna information innehåller specifika uppgifter om din interaktion med funktionerna, innehållet och länkarna (inklusive från tredje part, som t.ex. insticksprogram på sociala medier) som ryms i tjänsterna, din IP-adress, typ av webbläsare och inställningar, tid och datum då tjänsterna användes, information om webbläsarinställningar och plugin-program, språkinställningar och cookie-information, uppgifter om enheter med åtkomst till tjänsterna, inklusive enhetstyp, vilket operativsystem som använts, enhetsinställningar, app-ID, unika enhets-ID och feldata. En del av denna samlade information kan vara i stånd att och användas till att lokalisera dig.

Vi kan få kompletterande uppgifter om dig från andra källor, inklusive från allmänt tillgängliga databaser eller tredje part varifrån vi har köpt data. Vi kan kombinera dessa data med information som vi redan har om dig för att uppdatera, bredda och analysera våra uppgifter, identifiera nya kunder och erbjuda produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du förser oss med personliga uppgifter om andra, eller om andra ger oss din information kommer vi bara att använda den informationen för det specifika syfte för vilket vi erhöll den.

Hur dina uppgifter används.

Vi tror starkt på att både minimisera informationen vi samlar och att begränsa dess användning och ändamål till endast det som 1) vi fått tillstånd till, (2) är nödvändigt för att kunna leverera de tjänster du har köpt eller interagerar med, eller (3) vi kan åläggas eller tillåtas för att efterleva lagstiftning eller andra lagliga ändamål. Denna användning inbegriper:

Vi levererar, förbättrar, uppdaterar och ökar kvaliteten på tjänsterna vi tillhandahåller dig. Vi hämtar diverse information om ditt köp, din användning av och/eller interaktion med våra tjänster. Vi använder denna information till:

 • Förbättring och optimering av vår verksamhet och tillhandahållande av tjänster (återigen, inklusive våra webbplatser och mobila applikationer)
 • Klarlägg problem med och identifiera eventuella säkerhetsrisker, fel eller nödvändiga förbättringar av tjänsterna
 • Uppmärksamma och förhindra bedrägeri och missbruk av våra tjänster och system
 • Samlar aggregerad statistik om tjänsteanvändning
 • Förstå och analysera hur du använder dig av våra tjänster och vilka produkter och tjänster som är mest intressanta för dig.

En stor del av informationen vi samlar är ofta aggregerade uppgifter eller statistik angående privatpersoners bruk av våra tjänster, utan att vara länkat till några personliga uppgifter. I den mån det utgör personuppgifter eller är länkat eller kan kopplas samman med personliga data, behandlar vi det därefter.

Delning med betrodda tredje parter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med partnerbolag inom vår företagsfamilj, med tredje parter vi bildat partnerskap med för att du ska kunna integrera deras tjänster i våra egna, samt med betrodda tredje parts tjänsteleverantörer i den mån det är nödvändigt för dem att utföra tjänster å våra vägnar, exempelvis:

 • Kreditkortsbetalning pågår
 • Upplåtande av reklam
 • Utförande av tävlingar eller enkäter
 • Vi analyserar våra tjänster och kunddemografi
 • Kontakt med dig, via e-post eller enkätutskick

Hantering av kundrelationer.

Vi delar endast dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tredje part ska kunna leverera tjänster som begärts eller behövs å våra vägnar. Dessa tredje parter (och alla underleverantörer) måste rätta sig efter strikta villkor och regler för databehandling, och har ingen rätt att nyttja, dela eller behålla dina personuppgifter till ändamål annat än det de har blivit anlitade för (eller utan ditt medgivande).

Kontakt med dig. Vi själva eller en tredje parts tjänsteleverantör kan komma att kontakta dig efter behov, för att säkerställa leveranstransaktioner och kommunikation gällande produkter eller tjänster som du beställt eller inhandlat från oss. Med ditt medgivande eller om det finns befogat intresse, kan vi också kontakta dig med erbjudanden för tilläggstjänster vi anser vara värdefulla för dig. Ditt godkännande är inte ett nödvändigt villkor för att kunna köpa våra varor och tjänster. Denna kommunikation kan innehålla:

 • E-post
 • Textmeddelanden (SMS)
 • Telefonsamtal
 • Automatiserade telefonsamtal eller textmeddelanden.

Du kan även uppdatera dina abonnemangsinställningar för meddelandemottagning från oss och/eller våra partners genom att logga in på ditt konto och gå till sidan för kontoinställningar.

Om vi hämtar information från dig i samband med ett co-brand erbjudande, kommer det tydligt att framkomma vid insamlingstillfället vem som samlar in informationen och vems sekretesspolicy som gäller. Dessutom kommer dina valmöjligheter för användning av och/eller delning av dina personuppgifter med en co-brand partner beskrivas, samt hur du bör handskas med dem.

Om du använder dig av en tjänst som tillåter införande av kontakter (t.ex. använder dig av marknadsföringstjänster för att skicka e-post), kommer vi endast att använda kontakterna samt övriga personuppgifter för den begärda tjänsten. Kontakta oss på support@lilysilk.zendesk.com om du tror att någon av dina kontakter har gett oss personlig information om dig och du vill att den ska tas bort från vår databas.

Överföring av personuppgifter utomlands. Om du använder våra tjänster från ett annat land än det landet våra servrar är placerade i, kan din kommunikation med oss resultera i att dina personuppgifter överförs över internationella gränser. Vidare kan vi ge dig support från någon av våra globala supportplatser utanför ditt hemland när du ringer oss eller startar en chatt. I dessa fall behandlas dina personliga data enligt denna sekretesspolicy.

Efterlevnad av lagar, bestämmelser och krav på rättsefterlevnad.. Vi samarbetar med myndigheter, polis och privata aktörer för att se till att lagstiftningen följs. Vi kommer att lämna ut all information om dig till myndigheter, polis eller privata aktörer i den utsträckning vi efter eget omdöme anser är nödvändigt eller lämpligt i samband med anspråk eller rättsprocesser (däribland stämningar), för att skydda vår egendom och rättigheter, eller tredje parts egendom och rättigheter, för att skydda allmänhetens eller privatpersoners säkerhet, eller för att förhindra eller stoppa en aktivitet som vi anser vara olaglig eller oetisk.

I den mån vi har laglig rätt att göra så kommer vi att i rimligaste mån meddela dig i det fall vi som ett led i en rättsprocess måste lämna ut dina personliga uppgifter till tredje part. När du registrerar ett webbdomännamn hos oss kommer vi också att dela din information i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla ICANN:s eller någondera av ccTLD:s regler, förordningar och policyer.

Webbplatsanalys.  Vi använder oss av ett flertal webbanalysverktyg som bl.a. erbjuds av servicepartners som Google Analytics, MixPanel och Singular för att hämta information om hur du interagerar med vår webbplats och mobila applikationer, inklusive vilka sidor du besöker, vilken webbplats du besökte innan vår, hur lång tid du tillbringar på varje sida, vilket operativsystem och webbläsare du använder samt nätverks- och IP-uppgifter. Informationen dessa verktyg förser oss med använder vi till att förbättra våra tjänster. Dessa verktyg placerar en beständig cookie i din webbläsare för att känna igen dig som en unik användare nästa gång du besöker vår webbplats. Ingen cookie får användas av någon annan än tjänsteleverantören (t.ex. Google för Google Analytics). Informationen som inhämtats från cookien kan sändas till och sparas av dessa servicepartners på servrar i andra länder än det du är bosatt i. Även om den inhämtade informationen inte innehåller några personuppgifter som namn, adress, faktureringsuppgifter osv. så används informationen och delas av dessa tjänsteleverantörer enligt deras individuella sekretesspolicyer.

Målinriktade annonser. Beroende på din aktivitet på våra och andras webbsidor, och på de produkter du äger för tillfället, kan målinriktade annonser eller intressebaserade erbjudanden uppvisas för dig i form av olika produktbanners medan du surfar. För att hantera annonseringen på våra egna och andra webbplatser samarbetar vi  också med tredje part. Våra utomstående partners kan använda tekniker såsom cookies för att samla in information om dina aktiviteter i syfte att visa reklam för dig som grundar sig på din surfning och dina intressen på nätet samt för att mäta reklameffektiviteten.

Tredje parts webbplatser. Vår webbplats och våra mobila applikationer innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Vi ansvarar inte för sekretessförfarande eller innehåll hos tredje parts webbplatser. Läs igenom sekretesspolicyn på de webbplatser du besöker.

Hur du kommer åt, uppdaterar eller tar bort dina uppgifter.

Logga in på ditt konto och gå till ”kontoinställningar” för att enkelt få åtkomst till, se över, uppdatera, ta bort eller (om tillgängligt) portera dina personuppgifter, eller för att uppdatera dina abonnemangsinställningar.

Om du begär att få dina personuppgifter borttagna och dessa uppgifter är nödvändiga för de produkter eller tjänster du köpt, så kommer din begäran endast uppfyllas i den mån de inte längre krävs för tjänster som inhandlats eller är nödvändiga för våra affärsändamål eller lagliga eller avtalsenliga krav på registerföring.

Hur dina uppgifter säkras, lagras och sparas.

Vi följer allmänt vedertagna normer för sparande och skydd av de personuppgifter vi hämtar, både medan de skickas och efter att vi mottagit och lagrat dem. Vi använder kryptering där det är lämpligt.

Vi sparar bara personliga uppgifter så länge det krävs för att kunna tillhandahålla de tjänster du begärt, och därefter för diverse avtalsenliga lagliga affärsändamål. Dessa kan innehålla arkiveringsperioder:

 • fastställt genom lagstiftning, avtal eller liknande skyldigheter som gäller för vår affärsverksamhet;
 • för att bevara, lösa, försvara eller förstärka våra lagliga/avtalsmässiga rättigheter; eller
 • krävs för att kunna upprätthålla fullgod och giltig företags- och ekonomidokumentation.

Om du har några frågor angående säkerhet eller lagring av dina personuppgifter kan du kontakta oss på support@lilysilk.zendesk.com.

Do Not Track-meddelanden.

Vissa webbläsare tillåter dig att automatiskt meddela webbplatserna du besöker att inte spåra dig via en Do not track-signal (Spåra inte) Det finns ingen konsensus inom branschen vad gäller betydelsen av Do not track (Spåra inte) i det här sammanhanget. Som många andra webbplatser och onlinetjänster ändrar vi för närvarande inte vår praxis när vi mottar en Do not track-signal (Spåra inte) från en besökares webbläsare.

Ändringar i vår sekretesspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy. Om vi bestämmer oss för att ändra sekretesspolicyn kommer vi att lägga upp ändringarna i denna sekretesspolicy och på andra platser som vi anser lämpliga, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi yppar den, om vi alls gör det. Om vi gör några väsentliga förändringar i vår sekretesspolicy meddelar vi detta här, via e-post eller i form av ett meddelande på startsidan minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter från EES-invånare

Det kan vara nödvändigt - enligt lag, rättslig process, tvister och / eller begäranden från offentliga och statliga myndigheter inom eller utanför ditt hemland - att vi lämnar ut personuppgifter. Vi kan också lämna ut personuppgifter om vi fastställer att utlämning är nödvändig eller lämplig för nationella säkerhetsåtgärder, brottsbekämpning eller andra frågor av allmän betydelse. Om du bor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är vår behandling av dina personuppgifter motiverad om något av följande villkor är uppfyllt:

(a) När vi får ditt samtycke;

(b) När behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för genomförandet av ett avtal mellan dig och oss eller för att vidta några åtgärder före kontraktet på din begäran;

(c) Där behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa en laglig skyldighet;

(d) Där behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen;

(e) Om behandlingen är nödvändig av lagliga och rimliga orsaker (under denna situation kommer vi att specifikt förklara detaljerna).

Databehandling globalt

Definitionen av bearbetning är varje operation eller uppsättning operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar personuppgifter, oavsett om det sker automatiserat, såsom insamling, inspelning, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation , användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

Vi tillhandahåller produkter och tjänster till kunder runt om i världen och dina personuppgifter kan överföras till och lagras på en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Det kan också behandlas utanför EES av personal som arbetar för LILYSILK eller en av våra leverantörer. Lagar om dataskydd varierar mellan länder, och vissa ger mer skydd än andra. Oavsett var din information behandlas använder vi samma skydd som beskrivs i denna policy. Vi överväger också tillräckligt med vissa rättsliga ramar som rör behandling av data.

När vi tillhandahåller produkter och tjänster till kunder med hjälp av våra dotterbolag, affärspartners och tjänsteleverantörer , kan dina personuppgifter behandlas utanför EES. Under sådana omständigheter kommer vi att ingå modellavtalsklausuler eller förlita oss på alternativa juridiska grunder som Privacy Shield, där så är tillämpligt, eller bindande företagsregler där våra partners eller tjänsteleverantörer har antagit. Lämpliga eller lämpliga skyddsåtgärder, till exempel krypteringsteknik, kommer att tillhandahållas för att säkerställa säkerheten för din information. Våra kunder har rätt att få en kopia av dessa uppgifter som överförs till ett tredjeland. Kontakta oss om du behöver förverkliga dina rättigheter.


Tillämplig lagstiftning: Användningen av vår webbplats och produktinköpskontrakten via nämnda webbplats regleras av lagen i Hong Kong SAR.