Kundservice
Sverige | SEK kr
ladda ner i pdf-format
På LILYSILK och dess dotterbolag har vi åtagit oss att ge dig tydlig information och betydande kontroll över din insamling och användning av personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver vår praxis för behandling av personuppgifter som samlats in via våra webbplatser, mobilapplikationer och alla andra onlinetjänster där denna integritetspolicy är tillgänglig (kollektivt kallad våra onlinetjänster). Den beskriver också hur vi hanterar personuppgifter när du interagerar med oss offline, till exempel när du beskyddar våra fysiska butiker, når ut till vårt kundtjänstteam eller deltar i våra evenemang.
I detta sammanhang avser personuppgifter information relaterad till en identifierbar individ, enligt definitionen enligt tillämplig lag.
Vår efterlevnad av denna integritetspolicy följer de lagar som är tillämpliga i de regioner där vi är verksamma. Ibland kan vi utfärda tilläggsvillkor relaterade till specifika produkter och tjänster eller specifika regioner. Dessa ytterligare villkor bör förstås i samband med denna integritetspolicy, medan regionspecifika villkor gäller oberoende.
Även om vi strävar efter konsekvent tillämpning av integritetslagar, kan vissa villkor, skyldigheter och rättigheter endast vara tillämpliga eller tillgängliga för individer i specifika jurisdiktioner. Användningen av termen "rättighet" i denna integritetspolicy (och eventuella tillägg) innebär inte eller ger några juridiska rättigheter eller gottgörelser till någon person eller part såvida det inte uttryckligen anges i tillämplig lag.
Besked vid Insamling
Vi uppmuntrar dig att läsa vår omfattande integritetspolicy. Detta meddelande är dock avsett att ge dig en översikt, vid eller innan insamlingen av personuppgifter, över de kategorier av personuppgifter vi samlar in, skälen till insamlingen eller användningen och om personuppgifterna "säljs" eller "delad" (som dessa termer kan definieras av integritetslagar).
Vi hoppas att detta meddelande fungerar som ett värdefullt verktyg när du bestämmer dig för om vi ska samarbeta med oss eller begära begränsningar för viss användning av dina personuppgifter.
Vi samlar in följande typer av personuppgifter
 • Kontakt- och anmälningsinformation
 • Beställningsinformation och betalningsinformation
 • Register över köp och begärda tjänster
 • Kundtjänstkommunikation
 • Internet- och nätverksaktivitetsinformation
 • Onlineidentifierare (cookies och liknande tekniker)
 • Innehåll som delas i våra offentliga forum
 • Slutsatser som återspeglar intressen och preferenser
De insamlade personuppgifterna tjänar följande syften
 • Tillhandahållande av produkter och tjänster du köper eller efterfrågar
 • Svar på dina frågor och tillhandahållande av kundtjänst
 • Drift och förbättring av nättjänster
 • Personalisering av onlineinnehåll och upplevelser
 • Marknadsföring och reklamverksamhet
 • Upprätthållande av säkerheten i våra butiker och förebyggande av illegala aktiviteter
 • Efterlevnad av juridiska förpliktelser
Vi behåller personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla insamlingssyften såvida inte en längre lagringsperiod är föreskriven eller tillåten enligt lag.
Begäran om opt-out för specifik användning av dina personuppgifter
Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredjepartsenheter för ändamål som analys och riktad reklam, baserat på dina intressen och onlineaktiviteter. Denna information kan vara kopplad till din webbläsare eller enhet (som använder cookies och liknande spårningstekniker) och kan vara relaterad till dig om du har ett kundkonto hos oss eller interagerar med oss på andra sätt. Dessa tredje parter kan använda uppgifterna för sina egna marknadsföringsbehov och för att erbjuda produkter och tjänster via våra onlineplattformar.
Även om vi inte byter ut dina uppgifter för pengar, kan vissa användningar av uppgifterna tolkas som en "försäljning" eller "delning" av personlig information enligt relevanta integritetslagar.
För att välja bort denna specifika användning av dina data, klicka på länken "Dina integritetsval", som finns längst ner på våra webbplatser och i våra mobilappar under Kundtjänst-avsnittet.
Ytterligare information om andra integritetsrättigheter och val som kan vara tillgängliga för dig finns under avsnittet "Dina integritetsrättigheter och val" i denna integritetspolicy.
Typer av personuppgifter vi samlar in och källor
Den personliga information vi samlar in om dig varierar beroende på dina interaktioner med oss. Denna information härrör i allmänhet från data som du tillhandahåller, data vi genererar och data som vi automatiskt samlar in via våra onlinetjänster, såväl som data vi får från andra källor.
Observera att om du väljer att inte tillåta oss att samla in viss personlig information kan det påverka vår förmåga att erbjuda specifika produkter och tjänster, eller att anpassa dessa produkter och tjänster baserat på dina preferenser.
Information du lämnar till oss
 • Kontakt- och registreringsinformation: Detta inkluderar information som tillhandahålls när du köper, byter eller returnerar produkter, begär tjänster, skapar ett kundkonto, deltar i ett lojalitetsprogram, löser in kampanjer eller samarbetar med oss för andra produkter och tjänster. Information som ditt namn, e-postadress, telefonnummer, fakturerings- och leveransadress, klädstorlek och passformspreferenser och annan data som du kan välja att tillhandahålla ingår.
 • Transaktionsinformation: Information som tillhandahålls när du köper, byter eller returnerar produkter, begär tjänster eller löser in kampanjer samlas in. Vi kan komplettera eller kombinera den information vi redan har om dig. Till exempel kan vi identifiera din region för att visa produktpriser i din lokala valuta och förbättra noggrannheten i din leveransadress.
 • Kommunikationsinformation: Vi samlar in och registrerar kommunikationsinformation och innehåll du tillhandahåller när du registrerar dig för marknadsföringsmejl eller sms, interagerar med oss om kundtjänstproblem eller gör andra förfrågningar.
 • Kundinnehåll: Vi samlar in data och innehåll som du tillhandahåller eller gör tillgängligt i våra offentliga forum (som onlineanslagstavlor och sociala medier) och när du ger feedback eller produktrecensioner, svarar på undersökningar eller använder funktioner i våra tjänster som kräver insamling av viss personlig information.
Information vi genererar och samlar in automatiskt
 • Interna kundidentifierare och kommersiell information: Vi genererar interna kundidentifierare (som ett kund- eller konto-ID) för att hantera dina transaktioner och relationer med oss och samla in kommersiell information såsom register över produkter eller tjänster som köpts, bytts eller returnerats.
 • Internet- och nätverksaktivitetsinformation: Vi använder automatiserad informationsteknik för att samla in viss internet- och nätverksaktivitetsinformation när du använder eller använder våra onlinetjänster. Detta inkluderar identifierare som används för att känna igen dig eller en enhet över tid och över olika tjänster, din interaktion med våra onlinetjänster och annonser, information om din dator eller enhet och information om din exakta plats när det är tillåtet.
 • Avidentifierade data: Vi kan generera och använda avidentifierade data, som rimligen inte kan användas för att identifiera dig. Dessa data bevaras och används endast i en avidentifierad form och vi kommer inte att försöka återidentifiera sådana uppgifter, förutom vad som är tillåtet enligt tillämplig lag.
För mer information om användningen av automatiserad informationsteknik för riktad annonsering och hur du kan välja bort viss användning av din information, se avsnittet "Dina integritetsrättigheter och val" i denna integritetspolicy.
Information vi hämtar från andra källor
Vi kan också samla in personlig information om dig från offentligt tillgängliga och andra källor, inklusive:
 • Tjänsteleverantörer och entreprenörer: Dessa enheter kan samla in personlig information när de behandlar data för vår räkning för specifika affärsändamål som vi bestämmer, antingen ensamma eller tillsammans med andra personuppgiftsansvariga.
 • Sociala medieplattformar och innehållsdistributionskanaler: När du interagerar med funktioner som tillhandahålls av sociala medieplattformar på våra onlinetjänster eller vårt innehåll eller annonser på dessa plattformar, kan vi få information från de sociala medieplattformarna, beroende på deras inställningar och sekretesspraxis. På samma sätt, när du interagerar med vårt innehåll, våra produkter, tjänster eller annonser på tredje parts webbplatser, appar eller andra medier, kan vi få information från dessa tredjepartskällor.
 • Andra tredje parter: Vi kan få information om internet- och nätverksaktivitet, demografisk information och annan information från tredjepartsdataleverantörer som hjälper oss att identifiera och lära oss mer om dig och andra användare av våra onlinetjänster. Vi kan också samla in information från tredje parts bedrägeriförebyggande företag och företag som erbjuder sina varor och tjänster på våra onlinetjänster, eller de som erbjuder produkter på en co-branded, co-sponsrad eller korsreklambasis.
 • Mobilapp: Om du använder vår mobilapp kan vi samla in information om din plats, enhetsidentifierare och användning av appen. Vi kan koppla dessa uppgifter till annan information som vi har samlat in om dig. Detta hjälper oss att tillhandahålla en konsekvent upplevelse över enheter och onlinetjänster.
Hur vi använder personuppgifter
 • Tillhandahålla produkter och tjänster: Detta inkluderar bearbetning av transaktioner och betalningar, fullgörande av beställningar, underhåll och service av kundkonton och tillhandahållande av kampanjer och andra erbjudanden. Vi använder också informationen för att förbättra och utveckla nya produkter och tjänster.
 • Kommunicera med dig: Vi använder informationen för att svara på dina förfrågningar, tillhandahålla kundservice och teknisk support, skicka meddelanden till dig om dina köp och policyändringar och skicka dig information om kampanjer, evenemang och andra erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för du.
 • Driv och förbättra onlinetjänster: Vi använder informationen för att driva, felsöka, förbättra och utveckla nya onlinetjänster och funktioner, och för att förstå hur du och andra användare interagerar med våra onlinetjänster och annonser.
 • Anpassa onlineinnehåll och upplevelser: Vi använder informationen för att anpassa onlineinnehåll, ge rekommendationer och påminnelser och förbättra din upplevelse med våra onlinetjänster.
 • Marknadsföra och annonsera: Vi använder informationen för att utveckla, hantera och genomföra reklam- och marknadsföringskampanjer och för att analysera och mäta resultatet av våra annonserings- och marknadsföringsinsatser.
 • Upprätthålla säkerhet och säkerhet och bekämpa illegala aktiviteter: Vi använder informationen för att upprätthålla säkerhet och säkerhet i våra butiker, förhindra, upptäcka och undersöka säkerhetsincidenter eller aktiviteter som kan bryta mot våra policyer eller vara olagliga, och säkerställa säkerheten för våra nätverk och information system.
 • Följ juridiska skyldigheter: Vi använder informationen för att följa våra lagliga och regulatoriska skyldigheter, skydda våra rättigheter och andras rättigheter och uppfylla våra företagsskyldigheter.
För invånare utanför USA i vissa jurisdiktioner kan vi behandla dina personuppgifter baserat på följande motiveringar:
 • Avtalsförpliktelser: Vi behandlar din information för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, som inkluderar att tillhandahålla dig våra onlinetjänster, tillhörande innehåll och kommunikationskanaler. När du till exempel gör ett köp behandlar vi din kontakt- och betalningsinformation för att uppfylla våra kommersiella åtaganden, kommunicera om dina köp och efterfrågade tjänster och leverera de kundtjänster du behöver. Underlåtenhet att tillhandahålla begärd information kan försvåra eller försena genomförandet av dessa avtalsförpliktelser.
 • Berättigade intressen: Vi behandlar din information för att tillgodose våra legitima intressen, vilket innebär att tillhandahålla dig våra onlinetjänster, andra produkter och tjänster, kommunikation och för våra marknadsförings- och reklamsyften. Dessa legitima intressen kan inkludera att förbättra och förstå din interaktion med våra onlinetjänster och, där så är lämpligt, skicka dig kommunikation om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. För att uppfylla dessa legitima intressen kan vi komma att dela din information med andra parter, inklusive för marknadsförings- och reklamändamål. Vi upprätthåller skyddsåtgärder för att säkerställa säkerheten för den information som behandlas i jakten på dessa legitima intressen.
 • Rättsliga skyldigheter och skydd av rättigheter: Vi behandlar och delar din information som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och för att skydda våra rättigheter och andras rättigheter. Till exempel kan vi behöva samla in specifik information när vi behandlar din köp- och betalningsinformation för skatteefterlevnad, regelöverensstämmelse eller ekonomisk rapportering
 • Samtycke: Om vi får ditt samtycke att behandla din information kan du när som helst återkalla detta samtycke (vanligtvis på samma sätt som du gav ditt samtycke). Om du har frågor angående processen för återkallande av samtycke, vänligen kontakta oss med adressen för ditt område som anges i avsnittet "Kontakta oss" i denna sekretesspolicy.
Avslöjande av personuppgifter och mottagare
Vi kan avslöja eller dela de typer av personlig information vi samlar in med följande enheter:
 • Våra varumärken och dotterbolag: Vi kan komma att dela din information med vår familj av varumärken och dotterbolag för att tillhandahålla våra produkter och tjänster och för andra ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy.
 • Tjänsteleverantörer och entreprenörer: Dessa enheter kan behandla personlig information för våra vägnar för specifika affärsändamål som vi bestämmer, antingen ensamma eller tillsammans med andra personuppgiftsansvariga. Exempel inkluderar behandling av betalningstransaktioner, distribution av kommunikation, drift online och andra kommunikationsmetoder, hantering av erbjudanden och kampanjer och tillhandahållande av tjänster för orderuppfyllelse, logistik, dataanalys, dator- och molnbaserade nätverk och bedrägeriförebyggande.
 • Annons- och marknadsföringsleverantörer: Vi kan dela dina uppgifter med reklam- och marknadsföringsenheter som hjälper oss att skapa, leverera och utvärdera våra reklam- och marknadsföringskampanjer och förstå mer om dig och andra användare av våra onlinetjänster.
Läs avsnittet "Dina integritetsrättigheter och val" i denna sekretesspolicy för mer information om hur vi kan dela information för riktad annonsering och hur du kan välja bort det.
 • Sociala medieplattformar: Om du interagerar med widgets för sociala medier eller delar innehåll med hjälp av delaknappar för sociala medier på våra onlinetjänster, kan de relevanta sociala medieplattformarna samla in eller få tillgång till din personliga information. Vi är inte ansvariga för deras integritetspolicy.
 • Deltagare i offentliga forum eller allmänheten: Om du deltar i våra offentliga forum kan du välja att göra din personliga information tillgänglig för andra deltagare eller allmänheten. Detta kan inkludera dina åsikter, feedback, mål och känslig personlig information.
 • Ideella grupper och program: Om du deltar i icke-vinstdrivande program från tredje part kan vi ge din information till programleverantörer, administratörer och andra som krävs av programmen.
 • Andra tredje parter: Vi kan komma att dela din information med tredjepartsföretag som vi tillåter att erbjuda sina varor och tjänster på våra onlinetjänster, eller som erbjuder produkter på en co-branded, co-sponsrad eller korsreklambasis.
 • Parter som du uppmanar oss att dela information med: Vi kan komma att dela din information med tredje part efter ditt samtycke eller begäran.
 • Andra när det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter: Vi kan komma att dela din information för att följa lagen, juridisk process eller tillämpliga industristandarder och för att skydda våra juridiska rättigheter.
 • Parter som är involverade i företagstransaktioner: Vi förbehåller oss rätten att överföra all information vi har om dig i händelse av en försäljning eller överföring av hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar till en tredje part, till exempel i händelse av en fusion, förvärv eller annan disposition, eller i samband med en konkursrekonstruktion, upplösning eller likvidation.
Dina integritetsrättigheter och val
Beroende på din plats och med förbehåll för juridiska begränsningar kan tillämpliga lagar i din jurisdiktion ge dig rätt till vissa integritetsförfrågningar. Oavsett din plats tillåter vi dig att göra samma förfrågningar och kommer att vidta rimliga åtgärder för att uppfylla dem.
Du kan begära att:
 • Vet: Skaffa en kopia av den personliga information vi har samlat in om dig.
 • Radera: Be oss radera de personuppgifter vi har samlat in om dig.
 • Korrekt: Be oss att korrigera felaktig information om dig.
 • Opt-out: Välj bort att vi delar viss personlig information med andra parter för riktade annonser.
Så här gör du en begäran om att veta, ta bort eller korrigera:
Du kan maila oss på support @lilysilk.zendesk.com för sekretessfrågor. För att uppfylla din begäran kan vi behöva verifiera din identitet. Vi skickar ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din e-postadress och kan begära ytterligare information enbart för identitetsverifiering.
När du tar emot en förfrågan från dig, vänligen följ instruktionerna i de meddelanden som skickats till dig av vår online kundtjänst, inklusive tillgång till uppfyllelsestatus och annan information relaterad till din förfrågan.
Auktoriserade agenter kan göra en begäran för din räkning med hjälp av formuläret för sekretessförfrågningar, men de måste tillhandahålla skriftliga bevis på att du gav dem undertecknat tillstånd att skicka in begäran.
Välja bort delning för riktad reklam:
Vi kan komma att dela personlig information med andra parter för att tillhandahålla analystjänster och visa annonser på våra vägnar, som är inriktade på dina intressen och baserat på dina onlineaktiviteter. Även om vi inte byter ut personlig information mot pengar, kan vissa användningar betraktas som "försäljning" eller "delning" av personlig information enligt tillämpliga integritetslagar.
För att välja bort denna användning av din personliga information, vänligen besök länken "Dina integritetsval" som finns längst ner på våra webbplatser och i våra mobilappar under Kundtjänst. Använd vår sekretesssida och webbformulär för att ange dina önskemål.
Vänligen kom ihåg
 • Verktyg för att välja bort är specifika för webbläsaren eller enheten du använder. Om du inte är inloggad på ditt kundkonto eller inte har ett kundkonto måste du välja bort det i varje webbläsare och enhet du använder.
 • Även efter att du har valt bort det kan du fortfarande se onlineannonser, men de baseras inte på dina antagna intressen.
 • Rensa din webbläsares cookies och cache kan ta bort opt-out-preferenser, vilket gör att du måste välja bort igen.
 • Medan vi använder nödvändiga cookies för att våra webbplatser ska fungera, kan du inaktivera dessa via dina webbläsarinställningar, vilket kan påverka webbplatsens funktionalitet.
 • Du kan styra riktade annonser som du får i appar genom att använda din enhetstillverkares inställningar och val.
 • Mer information om att kontrollera riktad reklam finns tillgänglig från Digital Advertising Alliance (www.optout.aboutads.info) och European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu).
Vi strävar efter att uppfylla förfrågningar inom de tidsramar som anges av tillämplig lag, vilket kan ta upp till 30 eller 45 dagar beroende på din plats.
Skäl för att avslå en begäran och undantag
Din begäran kan avslås om vi inte kan verifiera din identitet. Ett sätt vi verifierar din identitet är genom att bekräfta din e-postadress. Om du inte svarar i tid på vår begäran om att bekräfta din e-postadress eller tillhandahålla annan begärd information som behövs för att vi ska kunna verifiera din identitet eller behandla din begäran, kan vi avslå din begäran.
Om du begär radering av dina personuppgifter kanske vi inte kan radera vissa uppgifter om det krävs för att vi ska kunna behandla dina köp, utföra dina beställningar (inklusive returer eller byten) eller tillhandahålla efterfrågade tjänster.
Vi kanske inte kan uppfylla din begäran om den begränsar vår förmåga att följa tillämplig lag (som att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter) eller våra regulatoriska skyldigheter (som att föra register över dina förfrågningar och preferenser). Vi kan också avslå din begäran om vi i god tro anser att informationen är nödvändig för att utöva eller försvara ett rättsligt anspråk eller skydda vår verksamhet och egendom, eller andras integritet, säkerhet och egendom.
Om vi avslår din begäran kan du överklaga vårt beslut genom att skriva till oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet "Kontakta oss" i denna integritetspolicy. Om du är orolig för resultatet av ett överklagande kan du kontakta tillsynsmyndigheten i ditt område.
Icke-diskriminering:
Vi diskriminerar inte någon för att de utövar sina integritetsrättigheter eller gör förfrågningar.
Automatiserat enskilt beslutsfattande:
Vi fattar inte beslut om dig enbart baserat på automatiserad behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering, som ger rättsverkningar eller på liknande sätt väsentligt påverkar dig, såvida det inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett kontrakt med dig baserat på ditt uttryckliga samtycke, eller som godkänts av tillämplig lag.
E-post marknadsföring:
Du kan välja bort att ta emot marknadsförings- eller reklammeddelanden från oss genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" i sådana e-postmeddelanden. Observera att även om du väljer bort marknadsförings- eller reklammeddelanden kan vi fortfarande skicka transaktionskommunikation till dig, till exempel de som är relaterade till dina köp eller lojalitetsbelöningsprogrammet.
Textmeddelandemarknadsföring:
Du kan välja bort att ta emot marknadsförings- eller reklamtexter från oss genom att klicka på avregistreringslänken som finns i SMS:et eller genom att följa andra instruktioner som du fått när du valde att ta emot sms. Om du har registrerat dig för texter från mer än en lista måste du välja bort varje lista separat.
Samvarumärkta, medsponsrade eller korsmarknadsföringserbjudanden:
Om du väljer att delta i ett co-branded, co-sponsrat eller korsmarknadsföringserbjudande, kan varumärket, sponsorn eller annan inblandad tredje part använda din information för sina syften, inklusive reklam och marknadsföring. Du måste kontakta den relevanta tredje parten direkt för att utöva dina val för att välja bort deras användning av din information.
Pushmeddelanden:
Om en onlinetjänst aktiverar push-meddelanden på din enhet kan du granska och uppdatera dina push-aviseringsinställningar genom att justera inställningarna från din enhetstillverkare. Inaktivering kanske inte gäller våra aviseringar och varningar i appen.
Känsliga personuppgifter
Vi använder inte eller avslöjar inte känslig personlig information såvida det inte är nödvändigt för att tillhandahålla varorna eller utföra de tjänster du har begärt (som bearbetning eller fullgörande av beställningar och transaktioner), med ditt uttryckliga samtycke eller på annat sätt godkänt av tillämplig lag (t.ex. när det gäller att förebygga, upptäcka och utreda säkerhetsincidenter, säkerställa fysisk säkerhet och visa icke-personifierad reklam som en del av din nuvarande interaktion med oss). Vi använder eller avslöjar inte känslig personlig information för att dra slutsatser om dig.
Barns integritet
Vi samlar inte avsiktligt in personlig information direkt från barn under 13 år (eller 16 år i Storbritannien eller Europeiska unionen) utan föräldrarnas medgivande. Våra onlinetjänster är utformade för en allmän publik och är inte specifikt inriktade på eller avsedda att användas av barn.
Bevarande av personuppgifter
Vi behåller personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften för vilka den samlades in, såvida inte en längre lagringsperiod föreskrivs eller tillåts av tillämplig lag.
Dataöverföringar
OurVår verksamhet och leverantörer är spridda över USA, Kanada och andra länder, vilket innebär att vi kan överföra, lagra eller komma åt din personliga information i jurisdiktioner som kanske inte tillhandahåller dataskyddsnivåer som motsvarar de i din hemjurisdiktion. Vi säkerställer adekvat skydd för överföringen av personlig information i linje med tillämplig lag, till exempel genom att inhämta ditt samtycke, upprätta avtalsförpliktelser med våra tjänsteleverantörer och tredje parter, förlita oss på Europeiska kommissionens beslut om adekvathet, eller implementera standardavtalsklausuler. I enlighet med gällande lag kan du begära en kopia av dessa standardavtalsklausuler genom att kontakta vår representant i Storbritannien och Europeiska unionen som nämns i avsnittet "Kontakta oss" i denna sekretesspolicy.
Informationsskydd
Vårt mål är att säkerställa säkra och bekväma upplevelser när du interagerar med oss. För att skydda dina personuppgifter genomför vi tekniska och organisatoriska åtgärder. Observera att vi aldrig kommer att skicka dig ett e-postmeddelande med begäran om personlig information, såsom dina kontouppgifter, födelsedatum eller kreditkortsinformation. Dessutom kommer vi aldrig att skicka e-postmeddelanden med öppna bilagor. Om du får ett misstänkt e-postmeddelande som verkar vara från oss, vänligen kontakta oss enligt avsnittet "Kontakta oss" i denna sekretesspolicy.
Tredje parts webbplatser och plattformar
När du skickar information till oss på tredjepartsdrivna webbplatser, appar och andra plattformar kan informationen också samlas in separat av dessa tredjepartsoperatörer. Dessutom kan vårt innehåll, våra produkter, tjänster eller annonser vara tillgängliga på tredjeparts innehållsdistributionskanaler. Informationen vi samlar in styrs av denna integritetspolicy, medan data som samlas in av tredjepartsoperatörer faller under deras respektive integritetspolicy. Sekretesspreferenser som du ställer in på tredje parts webbplatser, appar, plattformar eller innehållsdistributionskanaler kommer inte att gälla vår användning av information som samlas in direkt via våra onlinetjänster. Var medveten om att våra onlinetjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser och plattformar utanför vår kontroll. Vi är inte ansvariga för dessa webbplatsers och plattformars sekretesspraxis. Vi råder dig att läsa sekretesspolicyn för alla tredje parter som kan gälla när du lämnar våra onlinetjänster.
Policyrevisioner och uppdateringar
Vi kan med jämna mellanrum revidera och uppdatera denna integritetspolicy, och vi uppmuntrar dig att granska den regelbundet. Om vi gör ändringar kommer vi att meddela dig genom att uppdatera datumet högst upp i policyn. Om vi gör betydande ändringar kommer vi att tillhandahålla ytterligare meddelande, till exempel att lägga ett uttalande på vår hemsidas hemsida eller skicka ett meddelande till dig.
Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller vår informationspraxis kan du skriva till oss på:
Sekretessförfrågningar
Huvudkontor i USA:
LILYSILK Bedding Inc.
556 N. DIAMOND BAR BLVD. STE207, DIAMOND BAR,
CA, 91765, USA
Huvudkontor i HK:
HongKong FuJinAn Trading Co., Limited UNIT 2508A
25/F Bank of America Tower ; 12 Harcourt RD Central HK
Du kan maila oss på support@lilysilk.zendesk.com eller
ring oss +1 909-861-1680 from 9:00am to 5:00pm PST (Monday to Friday)
Ring röstbrevlådan:+1 213 262 0948