Kundservice
Sverige | SEK kr
Hur Momme Mäts
HISTORIA OM MOMME
1400-talet
Momme (匁), en japansk massenhet och tidigare monetär enhet som först dök upp i en familjebok 1484 under Bunmei-eran. Även om den inte längre används som valuta, förblir den ett standardmått inom pärlindustrin.
1800-talet
Momme-konceptet uppstod som ett alternativ till trådantal på grund av det höga antalet och variationen av trådar inom kokongerna. På 1800-talet kom det i europeiskt bruk bland handlare.
Början av 1900-talet
I början av 1900-talet ersatte det metriska systemet i Japan officiellt Shakkanho-systemet med vikter och mått. Den grundläggande massenheten var kan, och andra måttenheter, inklusive monme, härleddes från den. Monme, senare känd som momme i väst, är fortfarande den traditionella måttenheten för silke och pärlor.
Momme Viktintervall
Momme vikt är måttet på vikten av sidentyger. Ju högre mammavikt, desto tyngre och mer hållbart är tyget.
Lätt Momme
Tunnare, ömtåligt tyg. Kan vara mer transparent eller lättare och ger en delikat och eterisk look.
Mellan Momme
Något tyngre, ger mer substans och hållbarhet. Den erbjuder en balanserad kombination av lätthet och hållbarhet.
Tung Momme
Betydligt tyngre och starkare material. Ökad vikt, större hållbarhet och mer strukturerat utseende.